OKURYORUM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


 

1-TARAFLAR


İşbu üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesinin ayrılmaz parçası olan ekleri, SRT NET BİLİŞİM BASIN YAYIN TERCÜME REKLAM ORGANİZASYON GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile internet sitesine üye olacak kullanıcı arasında, üyelik esnasında onaylanması suretiyle kurulmaktadır. Siteye üye olacak kullanıcı, işbu sözleşme içeriğinin tamamı, üyelik sırasında okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan etmektedir.

2-TANIMLAR


Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar, karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir. Site: okuryorum.net isimli alan adından, bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan ve mobil ortam dahil tüm mecralarda aktif olan web sitesini ifade eder.
Alıcı:Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan üyeyi ifade eder.
Satıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Üye'lere yönelik olarak satışa arz eden üyeyi ifade eder.
Ürün: Site üzerinden Satıcı tarafından satışa sunulan tüm mal/hizmetlere verilen ismi ifade eder.
Üye: Site'den Ürün alımı ve/veya satımı yapmak üzere Site'ye üye olarak, Site'nin sunduğu hizmetlerden faydalanmak isteyen, gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
Üye Adı: Üye'lerin Site hizmetlerinden faydalandıkları sırada kullandıkları üye kimlik adını (rumuz) ifade eder.
Şifre:Site'ye üyelik esnasında üyenin kendisinin belirleyeceği ve yalnızca kendisinin bileceği, kullanacağı ve bu aşamadan itibaren Site hizmetlerinden faydalanmak için üye girişi ve Site'nin talep ettiği herhangi bir aşamada kullanacağı harf ve/veya numaradan oluşan grubu ifade eder.
Site Hizmetleri: Üye'lerin, okuryorum.net ‘de yer alan işlemleri gerçekleştirebilmeleri için okuryorum.net tarafından sunulan uygulamaları ifade eder.
Askıya Alma: okuryorum.net tarafından yapılan ve üyelerin Risk Yok sistemi dahilinde gerçekleştirebilecekleri işlemleri kısıtlamaya yönelik uygulamadır. Bu uygulama ile üyeler, mevcut işlemlerini devam ettirebilmekle birlikte yeni alım satım işlemi gerçekleştirememektedirler.

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI


3.1- İşbu sözleşmenin konusunu, kullanıcıların Site'ye üye olması, Site'de üyelere sunulan hizmetler, üyelerin site tarafından sunulan hizmetlerden faydalanması amacıyla şart ve koşulların tespiti ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
3.2- okuryorum.net Üyelik Sözleşmesi, ekleri, site içerisinde üyelik, kullanım ve sunulan hizmetlere ilişkin yapılan açıklamalar ile bildirimlerin tamamı işbu sözleşmenin kapsamını oluşturmaktadır.
3.3- okuryorum.net/Üyelik Sözleşmesi'nin kabulü; Üye'lerin, Site içerisinde yer alan diğer tüm açıklama ve beyanlara uygun hareket edeceğinin kabulü anlamına gelmektedir.okuryorum.net.Site'de yapılacak işlemlere/hizmetlere ilişkin prosedürlerde ayrıca herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın Site'de duyurmak sureti ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.
3.4- okuryorum.net, sizlere internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. okuryorum.net bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir.
okuryorum.net, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

4- ÜYELİK VE HİZMETİN KAPSAM VE KOŞULLARI:


4.1- Site 'ye üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.
4.2- İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin 13. maddesi gereğince kullanıcının üyelikten uzaklaştırılmış olması, yeniden üye olmasına engeldir. Bu durumun tespiti halinde Üyelik, okuryorum.net tarafından derhal sonlandırılır.
4.3- Site 'ye üyelik, kullanıcı tarafından Site'nin ilgili bölümünde yer alan üyelik bilgilerini eksiksiz olarak doldurması ile tamamlanmaktadır.
4.4- Aracı Hizmet Sağlayıcı
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olan okuryorum.net Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.
İşbu üyelik sözleşmesinde tanımlanan Risk Yok Sisteminin işleyişini sağlamak amacıyla Satıcı, satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, okuryorum.net/temsilci olarak atamaktadır. Alıcı, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin ödemeyi Satıcı’nın temsilcisi sıfatıyla okuryorum.net yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Yukarıda belirtilen temsil yetkisinin Satıcı tarafından iptal edilmesi halinde, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Satıcı’nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

5- HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER


 

5.1- ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1.1- Üye, Site üzerinde yapacağı tüm işlemlerde Üyelik Sözleşmesi'ne, Site 'de yer alan diğer düzenlemelere, yürürlükte olan kanun, mevzuata riayet edeceğini, Site tarafından sunulan hizmetleri yalnızca hukuka uygun amaçlarla kullanacağını, özellikle TKHK 'nın mesafeli satış işlemleri ve reklam hukukunun Satıcı veya Alıcı olarak düzenlemiş olduğu tüm sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. Üye, herhangi bir kanuna, ahlaka ve/veya kamu düzenine aykırı amaçla toplu tanıtım, postalama ve benzeri faaliyette bulunmayacağı gibi yürürlükte olan kanunların taraflara yüklediği sorumlulukları bilmediği veya bilebilecek durumda olmadığını ileri süremez.
5.1.2- Üye, Site'ye üye olurken iletmiş olduğu her türlü bilgi ve içeriğin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. okuryorum.net çalışanlarının ve yöneticilerinin; Üye'lerin iletmiş oldukları ve/veya değiştirmiş oldukları bilgi ve içeriklerin doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu araştırma, inceleme ve taahhüt etme yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmadığı gibi bu bilgilerin yanlış/hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.
5.1.4- Üye tarafından, Site hizmetlerinden faydalanabilmek amacıyla mobil ortamda yapmış oldukları işlemler dahil, kullanmakta oldukları üyelik bilgileri, şifre ve kişisel bilgileri dahil, tüm sistem erişim araçlarının kullanılması, saklanması, korunması, güvenliği yalnızca Üye'nin sorumluluğundadır. Sistem erişim araçlarına üçüncü şahıslar tarafından ulaşılması ve/veya kullanılması, aktarılması, üyeler tarafından kullanılan cihazların çalınması, kaybolması ve/veya el değiştirmesi gibi durumlar nedeniyle, Üye'nin ve/veya üçüncü şahısların uğradığı ve/veya uğrayabileceği zararlardan okuryorum.net sorumlu değildir.
5.1.9- Üye, kendi üyeliği ile ilişkili olduğu başka üyelikler arasında Rİsk Yok sistemini kullanarak para transferi sağlamaya yönelik işlem yapmayacağını ve Risk Yok sistemini amacına uygun olarak kullanacağını taahhüt eder. http://okuryorum.net/denetim birimince bu yönde bir şüphe uyanması durumunda Site, satışa ilişkin fiziksel kanıt niteliğinde olabilecek bilgi ve belgeleri üyeden talep etme hakkına sahip olmakla birlikte, Üye, okuryorum.net/ bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
5.1.10- Üye'ler, Site'de tanımlamış oldukları kişisel bilgilerin tamamının (ürün, üye, trafik bilgileri, mesaj kayıtları, IP bilgileri vb.) okuryorum.net tarafından 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri gereği saklanacağını kabul ve beyan eder. Üye, gerek yürürlükteki mevzuat hükümleri, gerek http://okuryorum.net/Gizlilik Politikası'nda yer alan düzenlemeler doğrultusunda, diğer üyelerin ve/veya üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumunda, kendisine ait gizli/ticari/özel bilgilerin, okuryorum.net tarafından resmi makamlara ve/veya hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.
Üye, bu nedenle, okuryorum.net hiçbir nam altında tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.1.11- Üyelerin, siteye üye olurken belirlemiş oldukları “üye adı” ve “dükkan adı” işbu üyelik sözleşmesi hükümlerine tabidir. Üyeler, gerek “üye adı” gerek “dükkan adı” belirlerken üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarını ve ticari ünvanlarını ihlal etmemekle yükümlüdür. Aksi bir durumun tespit edilmesi halinde , Üye'den bu bilgilerin düzeltilmesini talep edebileceği gibi, üyenin üyeliğini askıya alma ve üye dükkanını kapatma hakkına sahiptir.
5.1.12- okuryorum.net tarafından gerçekleştirilen kampanya, çekilişlere katılım amacıyla Üye tarafından Site'nin ilgili bölümüne eklemiş olduğu üye bilgileri, okuryorum.net tarafından ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılabilir. Üye, bu nedenle okuryorum.net herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.
5.1.13-okuryorum.net, üyelerine tanıtım ve bilgilendirme niteliği taşıyan içerikler gönderebilir. Üye, bu sözleşme ile okuryorum.net tarafından her türlü mecradan kendilerine içerik/mesaj gönderimine onay verdiğini kabul ve beyan eder. Üye, site içinde sunulan olanakları kullanarak gönderimi durdurma hakkına sahiptir.
5.1.14- Üye'lerin kendi aralarında gerçekleştirdiği yazışmalara erişilebilme süresi okuryorum.net tarafından belirlenmekte olup, okuryorum.net/mesaj kayıt süresini belirli bir tarih aralığı ile sınırlandırabilir. Üye'lerin talep etmesi halinde bu mesaj kayıtları kendilerine ulaştırılır. 5651 sayılı Yasa'da belirlenen süreler saklıdır.
5.1.15- okuryorum.net Üyelik Sözleşmesi'ndeki hak ve yükümlülüklerin kısmen ve/veya tamamen devri, okuryorum.net/yazılı onayına tabidir.okuryorum.net tarafından yazılı onay verilmeksizin yapılan aksi yöndeki işlemler geçersizdir.
5.1.16- Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz.
İşbu sözleşmeye taraf olmakla, okuryorum.net 'un site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.

 

5.4- okuryorum.net HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.4.1- okuryorum.net, Üye'ler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu ya da hakem sıfatıyla görev almamaktadır.
5.4.4-okuryorum.net , sitede sunulan hizmet ve içerikleri değiştirebilme, Üye'ler tarafından sisteme yüklenen içeriklerin tamamını üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme hakkını saklı tutar.okuryorum.net, bu hakkı herhangi bir bildirimde bulunmadan kullanma hakkına sahiptir. Üye'ler, okuryorum.net tarafından bildirilecek bu değişiklik ve düzenlemeleri yerine getirmekle yükümlüdür.okuryorum.net tarafından Üye'lerden talep edilen değişiklik ve düzenlemelerin, Üye'ler tarafından yerine getirilmemesi durumunda okuryorum.net uğrayacağı her türlü zarardan Üye'ler sorumludur.
5.4.5- okuryorum.net fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunan kişiler tarafından yapılan başvurular, okuryorum.net/ tarafından incelenmektedir. Bu inceleme sonucunda okuryorum.net , ürün satışlarını durdurma, ilgili üyelikleri askıya alma, iptal etme hakkına sahiptir.
5.4.6-okuryorum.net, Üye'ler arasında Site üzerinden gerçekleşen, genel ahlak kurallarına, okuryorum.net/Üyelik Sözleşmesi'ne, site kurallarına aykırı ve okuryorum.net tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların tespit edilmesi amacıyla içerik taraması yapabilir.okuryorum.net, bu tür içerikleri tespit etmesi durumunda, bu mesajı/içeriği erişimden kaldırabileceği gibi, mesajı/içeriği oluşturan üyenin üyeliğini askıya alabilir ve/veya üyeliği iptal edebilir.
5.4.7- okuryorum.net, Üye'nin Site üzerinden gerçekleştirdiği herhangi bir işlem nedeniyle Üye'den bilgi ve/veya belge talebinde bulunma hakkına sahiptir.
5.4.8- Üye'nin, işbu üyelik sözleşmesine aykırı davranması nedeniyle okuryorum.net maddi-manevi zarara uğraması durumunda, bu zararlarının tazminini talep hakkı saklıdır. Site'nin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde, okuryorum.net/Üyelik Sözleşmesi durma süresince askıda kalacaktır. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için Üye'ler bir tazmin talebinde bulunamaz.
5.4.10- İşbu Sözleşme, site'de yapılan faaliyetin okuryorum.net tarafından sona erdirilmesi halinde ise kendiliğinden sona erer. Şu kadar ki, okuryorum.net işini, ticari ortaklığını ve Site alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup, bu değişikliklerin işbu sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

 

6- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI


 

6.1- Üye'ler,okuryorum.net tarafından sunulan bilgileri, telif haklarına tabi olan tüm çalışmalarını, hizmetlerini, paylaşamaz, satamaz, çoğaltamaz, bunları kullanarak çalışmalar yapamaz, dağıtamaz veya başkasının okuryorum.net hizmetlerine erişimine ve kullanımına izin veremez. Aksi bir durumun ortaya çıkması halinde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın üçüncü kişilerin uğramış olduğu zararlar nedeniyle okuryorum.net talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri ve sair her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumludur.
6.2- okuryorum.net hizmetleri, bilgileri, telif haklarına ilişkin çalışmalar, okuryorum.net ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

 

7- YASAKLI ÜRÜNLER

 

 

11- MÜCBİR SEBEP


okuryorum.net Site'nin olabilecek her türlü makul kaynağını kullanarak, azami devamlılıkta ve işlerlikte hizmet vermesi için üzerine düşen özeni gösterecek olup, internet ortamından kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmeler, doğal afetler (deprem, sel, fırtına, yıldırım, yangın, vs.) sonucu kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmeler, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılması mümkün olmayan olaylar mücbir sebep olarak kabul edilecek olup, bu ve bunun gibi durumlar, okuryorum.net için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyeceği gibi bu durumlar için herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

 

12- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ


 

okuryorum.net, işbu üyelik sözleşmesi ve eklerini; herhangi bir zamanda Site'de ilan etmek koşulu ile tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Sözleşmenin değiştirilen maddeleri, değişiklik tarihinde yürürlüğe girecek, değişikliğe uğramayan diğer hükümler ise yürürlükte kalmaya devam edecektir. Üyelik Sözleşmesi'nin, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilmesi mümkün değildir.

 

13- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ


 

13.1- İşbu üyelik sözleşmesi, onaylanması ve kabul edilmesini müteakip, üyeliğin devam ettiği sürece hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. http://okuryorum.net/Üyelik Sözleşmesi, üyenin kendi isteği ile üyeliğinin askıya alınması ve/veya iptal talebinde bulunması nedeniyle sona erebileceği gibi aşağıda sayılan hallerin ortaya çıkması neticesinde okuryorum.net tarafından, önceden herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın tek taraflı olarak askıya alabilir ve/veya sona erdirilebilir. Üyelik Sözleşmesi feshedilen üyeler okuryorum.net herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi fesih nedenine bağlı olarak uğradığı her türlü zararı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
13.2- Üyeliğin feshedilmesi veya askıya alınması durumunda, Üye'nin, okuryorum.net mevcut bir alacağı olması halinde,okuryorum.net, bunu muhtemel bir zarardan mahsup etmek amacı ile 60 gün alıkoyma hakkına sahiptir.
13.3- Aşağıda sayılan hallerde, okuryorum.net, Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir:
a) Satıcı'nın Satış Kuralları, Yasaklı Ürünler, Hukuki İhlal Gerçekleştirebilecek Ürünler, Dikkat Edilmesi Gereken Ürünler ve Telif Hakkı İçeren Ürünler listelerinde yer alan Ürün'leri satışa sunması.
b) Üye'lerin Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, genel üyelik kurallarına aykırı hareket etmesi.
c) Üye'lerin okuryorum.net ’nin kampanyalarını manipüle edecek davranışlarda bulunması.
d) Üye'lerin Ürün satışlarını teklif ya da başka yollarla manipüle edecek davranışlarda bulunması.
e) Üye'lerinokuryorum.net üzerinden satışa sundukları ürünleri Risk Yok sistemini kullanmaksızın satması.
f) Üye'lerin Site üzerinden bir diğer Üye'ye ve/veya okuryorum.netçalışanlarına onur kırıcı/hakaret içerikli/genel ahlak kurallarına aykırı mesajlar göndermesi.
g) Üye'lerin, kendilerine ait olmayan kimlik, iletişim, kredi kartı bilgileri ile işlem yapması.
h) Satıcı itibarının okuryorum.net tarafından belirlenen alt limite düşmesi ya da herhangi bir üyenin son 30 günlük işlemlerinin Alıcı/Satıcı memnuniyetsizliği yarattığının gözlemlenmesi.
i) Üye tarafındanokuryorum.net üyeliğinin, şifresinin ya da üyelikte kullandığı herhangi bir bilginin üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğinin bildirilmesi.
j) okuryorum.net Üyelik Sözleşmesi'nde belirlenerek sözleşmenin feshi sonucunu doğuran diğer tüm haller.

 

14- UYGULANACAK HUKUK


 

okuryorum.net ile Üye arasında doğacak her türlü ihtilaflarda uygulanacak olan hukuk Türk hukuku olup, ihtilafların çözüm mahalli Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.

 

15- GİZLİLİK POLİTİKASI


 

Üye'lere ilişkin bilgilerin saklanması ve korunması okuryorum.net/Gizlilik Politikası'nda düzenlenmiş olup, okuryorum.net ürün ve üye bilgilerini, trafik bilgilerini,okuryorum.net/Üyelik Sözleşmesi ve gizlilik politikasında esas alınan durumlar haricinde üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmayacak ve kullandırmayacaktır.

 

16- SÖZLEŞMENİN EKLERİ


 

Üye'ler, bu onaltı maddede tanımlanan düzenleme ve kuralların, işbu Üyelik Sözleşmesi ‘nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olduğunu ve işbu Üyelik Sözleşmesi ile birlikte geçerli olacağını kabul ve beyan ederler. Üye'ler, aşağıda yer alan ve işbu sözleşmenin eki niteliğinde olan kuralları da okuduklarını ve anladıklarını kabul ederler. İşbu Üyelik sözleşmesi, 11.10.2015 tarihinde Site'de kayıt olan ve bu tarihten sonra kayıt olacak tüm üyeler açısından geçerlilik kazanmaktadır.