Seyit SERTÇELİK

Ünvanı: : Prof. Dr.

Hakkında


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı) yaptı.

Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Fergana Devlet Üniversitesinde misafir öğretim görevlisi olarak bulundu. Doktorasını Rusya Federasyonu St. Petersburg Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesinde Karşılaştırmalı Dilbilimi alanında tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi, Doçent ve Profesör olarak görev yaptı. Doktorasını tamamladıktan sonra Moskova ve St. Petersburg’da bulunan Rus Arşiv ve Kütüphanelerinde Ermeni Sorunu üzerine yıllar süren araştırmalarda bulundu. Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü’nden Türk tarihine verdiği katkılardan dolayı “Fahri Doktora” unvanı verildi. 2011 yılında yapılan genel seçimlerde Ankara milletvekili seçildi.